மண்ணில் 17 FEB 1944
விண்ணில் 09 OCT 2021
திரு சபாரட்ணம் அருள்சுப்பிரமணியம்
முன்னாள் மாதகல் சென். ஜோசப் மகா வித்தியாலய அதிபர், கொத்தணிப் பாடசாலை அதிபர், கனடா தமிழ்ப்பூங்கா பாடசாலை நிறுவனம், ஆலோசகர், இன்றைய தொல்காப்பிய மன்றத் தலைவர்
வயது 77
திரு சபாரட்ணம் அருள்சுப்பிரமணியம் 1944 - 2021 மாதகல், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Our Deepest Sympathies
Mr Sabaratnam Arulsubramaniam
1944 - 2021

எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். இந்திரா காந்தி குடும்பத்தினர்

Write Tribute

Tributes

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Wed, 13 Oct, 2021