பிறப்பு 30 MAY 1956
இறப்பு 16 MAY 2022
திரு இராசா பொன்குமார்
உரிமையாளர்- ஜங்கரன் வெதுப்பகம்- K.K.S வீதி, தட்டாதெரு சந்தி; சரஸ்வதி விலாஸ்- பருத்தித்துறை வீதி,கோப்பாய் சந்தி; ஜங்கரன் வெதுப்பகம்- பருத்தித்துறை வீதி,கோப்பாய் சந்தி
வயது 65
திரு இராசா பொன்குமார் 1956 - 2022 கலட்டி, Sri Lanka Sri Lanka