பிறப்பு 24 MAR 1921
இறப்பு 16 OCT 1991
அமரர் இராமலிங்கம் துரையப்பா
வயது 70
அமரர் இராமலிங்கம் துரையப்பா 1921 - 1991 ஊரெழு, Sri Lanka Sri Lanka