பிறப்பு 30 JAN 1978
இறப்பு 09 JAN 2022
திரு ரஜனிக்காந்தன் முத்தையா
வயது 43
திரு ரஜனிக்காந்தன் முத்தையா 1978 - 2022 பரந்தன், Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

vathani 14 JAN 2022 Netherlands

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறறோம்.ஆன்மா சாந்தி அடையவும் உங்கள் அனைவரின் மனம் அமைதி பெறவும் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிராத்தனை செய்கிறோம் 😢😢😢

Tributes

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 13 Jan, 2022