அன்னை மடியில் 11 JUL 1954
இறைவன் அடியில் 07 JUL 2022
திரு புஸ்பராசா வினாசிதம்பி (துரை, ஆண்டி)
வயது 67
திரு புஸ்பராசா வினாசிதம்பி 1954 - 2022 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute

Notices

மரண அறிவித்தல் Fri, 08 Jul, 2022
நன்றி நவிலல் Sat, 06 Aug, 2022