பிறப்பு 04 JUN 1935
இறப்பு 16 AUG 2010
அமரர் பூபாலசிங்கம் பாக்கியம்
வயது 75
அமரர் பூபாலசிங்கம் பாக்கியம் 1935 - 2010 மாதகல் மேற்கு, Sri Lanka Sri Lanka