அன்னை மடியில் 20 DEC 1932
ஆண்டவன் அடியில் 22 SEP 2022
திருமதி பவளவல்லி நவரத்தினம் 1932 - 2022 வேலணை மேற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute