பிறப்பு 19 JAN 1934
இறப்பு 16 JAN 2021
அமரர் பார்வதிப்பிள்ளை செல்வநாயகம்
வயது 86
அமரர் பார்வதிப்பிள்ளை செல்வநாயகம் 1934 - 2021 Periyapuliyalankulam, Sri Lanka Sri Lanka