மலர்வு 30 JUN 1937
உதிர்வு 06 OCT 2021
திருமதி பரஞ்சோதி சாம்பசிவமூர்த்தி (மலர்)
வயது 84
திருமதி பரஞ்சோதி சாம்பசிவமூர்த்தி 1937 - 2021 கல்முனை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute
F
L
O
W
E
R

Flower Sent

By Thurairajahsingam & Family From Canada.

RIPBOOK Florist
Canada 1 week ago

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Mon, 11 Oct, 2021