பிறப்பு 16 APR 1945
இறப்பு 18 MAY 2022
திருமதி பஞ்சாட்சரதேவி அருமைத்துரை (பபி)
வயது 77
திருமதி பஞ்சாட்சரதேவி அருமைத்துரை 1945 - 2022 சரவணை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Panchadcharadevi Arumaithurai
1945 - 2022

Losing someone we love is nothing easy, but knowing that we have been able to be a part of the life of that person, we can realize that we are blessed to have been able to share in that life before the soul went to rest in eternal salvation. Our condolences.

Write Tribute