மலர்வு 17 NOV 1979
உதிர்வு 12 JUN 2022
திரு பாக்கியநாதன் ராகவன்
வயது 42
திரு பாக்கியநாதன் ராகவன் 1979 - 2022 வவுனியா, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mr Pakkiyanathan Ragavan
1979 - 2022

அன்பு மகனை இழந்து வாடும் கண்மணி அக்காவின் குடும்பத்தா ருக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் அவரின் ஆத்மா சாந்தியடைய ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி .

Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Sun, 19 Jun, 2022