மலர்வு 07 AUG 1937
உதிர்வு 22 SEP 2017
அமரர் நித்தியானந்தன் இந்திராவதி
வயது 80
அமரர் நித்தியானந்தன் இந்திராவதி 1937 - 2017 கரம்பொன், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Niththiananthan Inthiravathy
1937 - 2017

Both Indra Auntie and Nithi Uncle had been our close associates when they were living. Both were very humorous and kept the companions around them always happy. May their Souls be in peace in Moksha🙏 Our thoughts are with their lovely daughters 🌼🌸🌺

Tribute by
Rajan & Vasanthi
Sri Lanka
Write Tribute

Summary

Notices