மண்ணில் 11 APR 1947
விண்ணில் 08 MAY 2022
திருமதி நவரட்ணம் புவனேஸ்வரி (தவம்)
வயது 75
திருமதி நவரட்ணம் புவனேஸ்வரி 1947 - 2022 வேலணை 6ம் வட்டாரம், Sri Lanka Sri Lanka