மண்ணில் 27 JUL 1930
விண்ணில் 13 JAN 2021
அமரர் நாதநாயகிஅம்மா சண்முகசுந்தரம் (சந்திரா)
வயது 90
அமரர் நாதநாயகிஅம்மா சண்முகசுந்தரம் 1930 - 2021 வல்வெட்டித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka