தோற்றம் 19 JUL 1921
மறைவு 15 MAY 2021
அமரர் நல்லதம்பி தாமோதரம்பிள்ளை
வயது 99
அமரர் நல்லதம்பி தாமோதரம்பிள்ளை 1921 - 2021 Manippay, Sri Lanka Sri Lanka