தோற்றம் 08 OCT 1950
மறைவு 14 APR 2022
திரு நடராசா மகாலிங்கம்
ஓய்வுநிலை பலநோக்கு கூட்டுறவுச் சங்க முகாமையாளர், நெறியாளர் சபை உறுப்பினர் யாழ்கோ
வயது 71
திரு நடராசா மகாலிங்கம் 1950 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka
45th Day remembrance in 3 days Do you remember him? post and honor him on his death day.
மரண அறிவித்தல் Thu, 14 Apr, 2022

Summary