பிறப்பு 26 DEC 1949
இறப்பு 27 JUN 2022
திரு நடராசா நற்குணராசா
Engineer- Kankesanthurai Cement Factory(KKS) & University of Technology(Sydney)
வயது 72
திரு நடராசா நற்குணராசா 1949 - 2022 அல்வாய், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute