பிறப்பு 02 SEP 1926
இறப்பு 03 AUG 2022
திருமதி நடராஜா காமாட்சியம்பாள் 1926 - 2022 கந்தர்மடம், Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
பிராத்திக்கின்றோம்
உறவுகளுக்கு ஆழ்ந்த அனுதாபத்தையும்,ஆத்மாஆத்மசாந்தியடைவும் பிரார்த்திக்கின்றோம்
Write Tribute