பிறப்பு 07 APR 1931
இறப்பு 11 OCT 2021
கலாநிதி முத்தையா குமாரசாமி
Educated in St. John's College Jaffna, University of Sri Lanka (Colombo), University of Leeds, England, இளைப்பாறிய பிரதி அரசாங்க பகுப்பாய்வாளர், இலங்கை அரசாங்க இரசாயன பகுப்பாய்வாளர் திணைக்களம்(Retired Deputy Government Analyst, The Government Analyst Department of Sri Lanka)
வயது 90
கலாநிதி முத்தையா குமாரசாமி 1931 - 2021 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 14 Oct, 2021