பிறப்பு 04 FEB 1938
இறப்பு 21 JUL 2021
அமரர் முத்தையா மரியநாயகம் (இராசு சம்மாட்டி)
வயது 83
அமரர் முத்தையா மரியநாயகம் 1938 - 2021 குடத்தனை, Sri Lanka Sri Lanka