தோற்றம் 20 AUG 1972
மறைவு 15 SEP 2022
திரு முருகேசு சமூகசோதி
வயது 50
திரு முருகேசு சமூகசோதி 1972 - 2022 மயிலிட்டித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka