பிறப்பு 13 MAY 1982
இறப்பு 17 JUL 2021
அமரர் மேனகா ராகுலன் 1982 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka