Born 27 NOV 1926
Rest 29 APR 2021
Mrs Mary Rose Sabarathnam
Age 94
Mrs Mary Rose Sabarathnam 1926 - 2021 Jaffna, Sri Lanka Sri Lanka
Tribute
பிராத்திக்கின்றோம்
ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள் றோஸ் அன்ரிபின் பிரிவால் துயருற்றிருக்கும் அன்ரியின் குடும்பத்தினருக்கு எமது ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். அன்ரியின் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிராத்திக்கிறோம்.
Write Tribute