பிறப்பு 27 NOV 1926
இறப்பு 29 APR 2021
திருமதி மேரி றோஸ் சபாரட்ணம்
வயது 94
திருமதி மேரி றோஸ் சபாரட்ணம் 1926 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka