மலர்வு 29 SEP 1979
உதிர்வு 21 JUN 2007
அமரர் மேரி பொலின் இமானுவேல் (நிலா)
வயது 27
அமரர் மேரி பொலின் இமானுவேல் 1979 - 2007 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Mary Polin Emmanuvel
1979 - 2007

Losing someone we love is nothing easy, but knowing that we have been able to be a part of the life of that person, we can realize that we are blessed to have been able to share in that life before the soul went to rest in eternal salvation. My condolences.

Write Tribute