மலர்வு 29 SEP 1979
உதிர்வு 21 JUN 2007
அமரர் மேரி பொலின் இமானுவேல் (நிலா)
வயது 27
அமரர் மேரி பொலின் இமானுவேல் 1979 - 2007 பருத்தித்துறை, Sri Lanka Sri Lanka