பிறப்பு 17 JUN 1942
இறப்பு 20 SEP 2015
அமரர் மார்க்கண்டு பரமேஸ்வரி 1942 - 2015 முள்ளியான், Sri Lanka Sri Lanka