பிறப்பு 13 DEC 1943
இறப்பு 25 SEP 2020
அமரர் மனோகரி பூரணம்பிள்ளை
வயது 76
அமரர் மனோகரி பூரணம்பிள்ளை 1943 - 2020 கரவெட்டி கிழக்கு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

friend 24 SEP 2021 United Kingdom

We are sorry for your loss, was such a great person, The memories will live forever with us.