பிறப்பு 17 FEB 1930
இறப்பு 25 MAY 2012
அமரர் மாணிக்கம் நாகலிங்கம்
வயது 82
அமரர் மாணிக்கம் நாகலிங்கம் 1930 - 2012 அளவெட்டி, Sri Lanka Sri Lanka