அன்னை மடியில் 19 OCT 1938
ஆண்டவன் அடியில் 01 AUG 2022
திருமதி மகாராணி சின்னத்துரை (ராணிப்பூ)
வயது 83
திருமதி மகாராணி சின்னத்துரை 1938 - 2022 Balangoda, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Mrs Maharani Sinnathurai
1938 - 2022

எங்கள் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் .அம்மாவின் ஆன்மா அமைதி பெறவும் ,இத்துயரினைத் தாங்கும் வலிமையை நீங்கள் பெறவும் எல்லாம் வல்லோனை வேண்டி வழிபடுகிறோம் ஓம் சாந்தி !ஓம் சாந்தி!.ஓம் சாந்தி! -----டொரோண்டோவிலிருந்து சுதுமலை சாந்தாதேவி குடும்பம்------

Write Tribute