மண்ணில் 06 MAY 1950
விண்ணில் 23 NOV 2021
திரு லீனப்பு டேவிட்
வயது 71
திரு லீனப்பு டேவிட் 1950 - 2021 ஊறணி, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Roy 24 NOV 2021 United Kingdom

Roy, [24/11/2021 09:42] David uncle அவர்களின் மரணத்தினால் கடுந்துயரில் இருக்கும். தங்கா அன்ரா, நிஷாந்தினி மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர் அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த அனுதாபத்தைத்தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தர் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆறுதலையும் பலத்தையும் அளிப்பாராக. அன்புடன் மருமகன் Roy

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Tue, 23 Nov, 2021