தோற்றம் 06 NOV 1945
மறைவு 13 SEP 2021
திரு லோரன்ஸ் சவுந்தரநாயகம் சின்னப்புநாயகம்
ஓய்வுநிலை கணித ஆசிரியர்
வயது 75
திரு லோரன்ஸ் சவுந்தரநாயகம் சின்னப்புநாயகம் 1945 - 2021 நெடுந்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute