மண்ணில் 23 JUL 1933
விண்ணில் 22 NOV 2021
திரு குமாரசாமி சிவசுப்பிரமணியம்
ஓய்வுபெற்ற அரச உத்தியோகத்தர்- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
வயது 88
திரு குமாரசாமி சிவசுப்பிரமணியம் 1933 - 2021 மலேசியா, Malaysia Malaysia