மண்ணில் 15 OCT 1957
விண்ணில் 10 OCT 2021
திரு கிருஸ்ணபிள்ளை சுந்தரலிங்கம் (குணம்)
வயது 63
திரு கிருஸ்ணபிள்ளை சுந்தரலிங்கம் 1957 - 2021 களுதாவளை, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute
No Tributes Found Be the first to post a tribute