பிறப்பு 29 NOV 1962
இறப்பு 17 JUN 2020
அமரர் கிட்டிணப்பிள்ளை புவனேஸ்வரி (குஞ்சு)
வயது 57
அமரர் கிட்டிணப்பிள்ளை புவனேஸ்வரி 1962 - 2020 மீசாலை வடக்கு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Selvam 17 JUN 2022 United Kingdom

ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தி துயரத்தில் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்