பிறப்பு 24 AUG 1936
இறப்பு 12 SEP 2021
திருமதி கந்தசாமி தையல்நாயகி (அழகு)
வயது 85
திருமதி கந்தசாமி தையல்நாயகி 1936 - 2021 யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute