பிறப்பு 15 APR 1930
இறப்பு 20 JUL 2021
திருமதி கண்மணி சுப்ரமணியம் 1930 - 2021 முல்லைத்தீவு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute