தோற்றம் 10 SEP 1933
மறைவு 21 OCT 2021
திரு கந்தையா சுந்தரலிங்கம்
Retired Sri Lanka Railway - Foreman
வயது 88
திரு கந்தையா சுந்தரலிங்கம் 1933 - 2021 Penang, Malaysia Malaysia

Summary

Notices

மரண அறிவித்தல் Thu, 21 Oct, 2021