தோற்றம் 16 JUN 1944
மறைவு 23 SEP 2022
திரு கந்தையா மார்க்கண்டன் (Tractor மார்க்கண்டு)
வயது 78
திரு கந்தையா மார்க்கண்டன் 1944 - 2022 புளியங்கூடல், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute