பிறப்பு 10 MAR 1946
இறப்பு 04 APR 2021
திரு கந்தையா தர்மரட்ணம் 1946 - 2021 மானிப்பாய், Sri Lanka Sri Lanka