மண்ணில் 25 JAN 1940
விண்ணில் 31 MAY 2021
திரு கந்தசாமி பொன்னையா (சாமி)
வயது 81
திரு கந்தசாமி பொன்னையா 1940 - 2021 கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம், Sri Lanka Sri Lanka