பிறப்பு 12 JAN 1937
இறப்பு 09 JAN 2022
திரு கணபதிப்பிள்ளை பற்குணராஜா 1937 - 2022 நாவற்குடா, மட்டக்களப்பு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Elango, Latha, Ajendan and Harrish 13 JAN 2022 Canada

Hello Suresh We know we can’t make your pain go away, but we want you to know that we are here with a shoulder or an ear or anything else you need.