பிறப்பு 12 JAN 1937
இறப்பு 09 JAN 2022
திரு கணபதிப்பிள்ளை பற்குணராஜா 1937 - 2022 நாவற்குடா, மட்டக்களப்பு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Babuji 12 JAN 2022 Sri Lanka

Please accept our deepest sympathies... He is the elder son and life wire of the Kanapathipillai (Annaviyar) family, a hard worker and ambitious man. Educated and strengthen the family and children. Its a big lost for the family. May his souls rest in peace.