பிறப்பு 12 JAN 1937
இறப்பு 09 JAN 2022
திரு கணபதிப்பிள்ளை பற்குணராஜா 1937 - 2022 நாவற்குடா, மட்டக்களப்பு, Sri Lanka Sri Lanka

கண்ணீர் அஞ்சலி

Mr & Mrs. Raveentiran 12 JAN 2022 Canada

We are sorry for your loss. May his soul rest in peace! Please accept our deepest condolences. - Seenithamby James Raveentiran (Thuraneelavanai) - Thayalini James Raveentiran (Thaya Teacher, Kallady-Nochchimunai)