பிறப்பு 09 FEB 1950
இறப்பு 25 NOV 2020
அமரர் கணபதிப்பிள்ளை யேசுதாசன் (K.p)
முன்னாள் விஞ்ஞான ஆசிரியர்- எருக்கலம்பிட்டி முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயம்- மன்னார்
வயது 70
அமரர் கணபதிப்பிள்ளை யேசுதாசன் 1950 - 2020 கரம்பொன், Sri Lanka Sri Lanka