அன்னை மடியில் 15 FEB 1947
இறைவன் அடியில் 28 JUN 2022
திருமதி கனகசெளந்தரி சண்முகரத்தினம் (நிலானி, துளசி அம்மா)
வயது 75
திருமதி கனகசெளந்தரி சண்முகரத்தினம் 1947 - 2022 நல்லூர், Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute