தோற்றம் 26 JAN 1944
மறைவு 12 SEP 2021
திருமதி கமலாதேவி சண்முகரத்தினம்
வயது 77
திருமதி கமலாதேவி சண்முகரத்தினம் 1944 - 2021 கைதடி தெற்கு, Sri Lanka Sri Lanka
Write Tribute