பிறப்பு 17 SEP 1978
இறப்பு 24 MAY 2022
திரு கலைச்செல்வன் குணரெத்தினம்
உரிமையாளர்- Sai Roti & Short Eats Bakery
வயது 43
திரு கலைச்செல்வன் குணரெத்தினம் 1978 - 2022 தேவபுரம், Sri Lanka Sri Lanka