மண்ணில் 15 MAR 1947
விண்ணில் 13 MAY 2017
அமரர் கைலாசபிள்ளை ஜெயந்திரராஜா
(செட்டி)
வயது 70
அமரர் கைலாசபிள்ளை ஜெயந்திரராஜா 1947 - 2017 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka
கண்ணீர் அஞ்சலி
Rest in Peace
Late Kailasapillai Jeyanthirasa
1947 - 2017

உங்கள் ஆத்மா சாந்தியடைய இறைவனைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்! என்றும் உங்கள் அன்பு மறவா உள்ளம் பவுண். 🙏🏽🌹🙏🏽 London

Write Tribute