மண்ணில் 15 MAR 1947
விண்ணில் 13 MAY 2017
அமரர் கைலாசபிள்ளை ஜெயந்திரராஜா
(செட்டி)
வயது 70
அமரர் கைலாசபிள்ளை ஜெயந்திரராஜா 1947 - 2017 அரியாலை, Sri Lanka Sri Lanka